üniversite kursu ankara


abra


Dara. - isim

Denge.

Bir değiş tokuşta üste verilen şey.

Angarya, yük.
Örnek Cümle


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

Çok tanrıcılık. isim sosyoloji

Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran kimse. isim

Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş. isim jeoloji

Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası.
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para.

isim

Kement. isim

İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, amaçsız, yararlı bir iş yapmayan, aylak. sıfat

1. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. isim

2. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. isim

3. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. isim

4. Takım, kol. isim

5. Kez, defa, sefer. isim

6. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. isim

7. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. isim

8. Askerlik Hizmet nöbetinde bulunan er. isim

9. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılan yolculuk. isim eskimiş

Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. sıfat

Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi. fizyoloji

Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek başörtüsü. isim

1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. isim

2. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. isim

3. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. isim

4. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. isim

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2020

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.